Psychologische coaching te Utrecht

Vanaf 19 september ben ik weer beschikbaar voor coaching te Utrecht!

Hoewel ik de vele hulpvragen waardeer, heb ik besloten de komende (zomer)maanden te investeren in het volgen van nieuwe cursussen, en te genieten van de zomer. Lopende cliënten zal ik in de zomermaanden laagfrequent blijven spreken, maar tot september neem ik helaas geen nieuwe cliënten meer aan.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Het is mogelijk om voor september alvast een kennismakingsgesprek te (laten) plannen te Utrecht:
– klik op de link naar het contactformulier
– of spreek mijn voicemail in: 0621918894.

Let op! Vergeet niet het contactformulier in te vullen, of mijn voicemail in te spreken met vermelding van je naam, nummer, en waarom je contact zoekt.

drs. Ian Saturday

drs. Ian Saturday PSYCHOLOOG NIP

In 2005 studeerde ik af in de psychologie aan de Universiteit Utrecht. Ik heb mijn specialisatie behaald in de Cognitieve en Toegepaste Psychologie door het afronden van: ‘Perspectieven op Psychopathologie’, ‘Brein en Perceptie’, ‘Geheugen en Taal’, ‘Psychonomie’, ‘Cognitieve Neurowetenschappen’, ‘Wetenschapsfilosofie’, en meer. Ik heb stage gelopen en mijn scriptie geschreven bij TNO Human Factors, te Soesterberg.

Daarna heb ik ruim 13 jaar gewerkt als adviseur in o.a. het UMC Utrecht, voor Atos Consulting, en in opdracht voor uiteenlopende organisaties, waaronder verschillende Sociale Diensten.

In 2019 startte ik mijn eigen praktijk. Ik heb verschillende aanvullende trainingen en cursussen gevolgd over coaching en psychologie, waaronder: ‘Psychoanalytische Theorieën’, ‘Positieve Psychologie’, ‘Afweer en coaching’, ‘Overdracht en Tegenoverdracht’, ‘Medische Basiskennis’, ‘Psychodiagnostiek in de Klinische Psychologie’, ‘Acceptance and Commitment Therapie’ (ACT), en de Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (CGT).

Verder werk ik parttime onder supervisie bij een psychologiepraktijk. Daarvoor heb ik o.a. trainingen gevolgd op het gebied van diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen (ASS) en aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornissen (ADHD), en heb ik mijn BasisAantekening PsychoDiagnostiek (BAPD) behaald via een individueel leertraject aan de Open Universiteit.

Cliënten kunnen contact met mij opzoeken over uiteenlopende psychologische onderwerpen, mits er geen sprake is van psychische klachten waarvoor psychologische hulpverlening geïndiceerd is. In dat geval adviseer ik je contact op te nemen met je huisarts voor een verwijzing naar Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ).

Voor de start vindt daarom een eerste screening plaats om te bepalen of ik je kan helpen. Daarop ontvang je een conceptovereenkomst en plannen we een gratis kennismakingsgesprek. Hierna volgt een Coachplan waarin overzichtelijk wordt aangegeven wat we gaan doen, en wanneer we afspreken.

Ik ben lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en gerechtigd de titel PSYCHOLOOG NIP te voeren.

Verder ben ik ingeschreven bij de VGCt als Cognitief Gedragstherapeut in opleiding, met registratienummer: VGCt-310047

Particuliere dienstverlening

Mijn tarief is €90,- per sessie van 45 minuten (excl. BTW). Een gemiddeld traject bestaat meestal uit 10 coachingsessies. Sessies zijn inclusief verdere onkosten, zoals reiskosten, en de kosten van een spreekkamer. Mijn sessies kunnen afhankelijk van je type verzekering worden vergoed, indien je bijvoorbeeld een Psycholoog NIP kan inschakelen als onderdeel van je ondernemersverzekering. Mijn diensten worden niet vergoed door je zorgverzekering.

In verband met voorbereidingen die ik maak voor iedere sessie en de huur van spreekruimtes, hanteer ik een annuleringstermijn van maximaal 36 uur, waarna je 50% van de totale sessiekosten in rekening wordt gebracht.

Lees het privacybeleid van deze website.